Μάθε, Δές, Δράσε!!

Ομάδα Εθελοντών Δήμου Τρικκαίων.

Η δημιουργία του ηλεκτρονικού μητρώου της Ομάδας Εθελοντών του Δήμου Τρικκαίων,ξεκίνησε. Με την συμπλήρωση των στοιχείων στην παρακάτω φόρμα μπορείτε κι εσείς να συνεισφέρετε στην κοινή μας προσπάθεια.
Προσπαθήσαμε να συμπεριλάβουμε όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν.Τα πεδία τα οποία επισημαίνονται με τον αστερίσκο (*) είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν.

Οι πληροφορίες  κρίνονται απαραίτητες  τόσο  για την δική σας ασφάλεια αλλά και για την καλύτερη δυνατή άσκηση του εθελοντικού έργου.

Επισημαίνεται ότι τα προσωπικά και άλλα δεδομένα που θα συμπληρωθούν στην παρούσα αίτηση θα διατηρηθούν στο αρχείο του Δήμου Τρικκαίων, δεν θα αξιοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέρα από την εθελοντική συμμετοχή στα προγράμματα του Δήμου, και δεν πρόκειται τρίτοι να έχουν πρόσβαση σ’ αυτά, τηρουμένων των ισχυουσών διατάξεων και ιδίως του άρθρου 10  του Ν. 2472/1997.

Παρακαλούμε να εισάγετε τα πραγματικά σας στοιχεία,έτσι ώστε μετά την εγγραφή να μπορέσουμε να έρθουμε σε επαφή μαζί σας.
Εναλλακτικά μπορείτε να παραλάβετε την πλήρη φόρμα εγγραφής εθελοντή (συμπεριλαμβάνει περισσότερα στοιχεία) ηλεκτρονικά στο email που θα δηλώσετε, τσεκάροντας το απαραίτητο ραδιοπλήκτρο στο τελευταίο πεδίο της φόρμας. Αφού την συμπληρώσετε μπορείτε να μας την στείλετε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση grammateia@ethelontes.trikalacity.gr.

Σας ευχαριστούμε !!
Ομάδα Εθελοντών Δήμου Τρικκαίων.

Ημερολόγιο